Article 4318

Title of the article

BRONCHIAL BRANCHING ANOMALIES IN GENERAL BRONCHOSCOPIC PRACTICE:
VARIANTS OF RIGHT UPPER LOBE BRONCHUS LOCATION 

Authors

Shteyner Mikhail L'vovich, Doctor of medical sciences, associate professor, sub-department of surgery with a course of endoscopy, Institute of Professional Education, Samara State Medical University (89 Chapaevskaya street, Samara, Russia); endoscopist, endoscopic room, Samara Municipal Hospital № 4 (125 Michurina street, Samara, Russia), E-mail: iishte@yandex.ru 

Index UDK

616.234-007-072.1 

DOI

10.21685/2072-3032-2018-3-4 

Abstract

Background. Among the variants of right upper lobe bronchus location there is a higher level of branching from the right main bronchus compared to the anatomical norm in a number of cases. The study aims to assess the frequency of this anatomical situation according to bronchoscopy, describe endobronchial symptoms and evaluate its possible clinical significance.
Materials and methods. The data of 3845 primary bronchoscopies (100.00 %) were studied.
Results. The high location of the right upper lobe bronchus, branching from the main bronchus, was established in 39 cases. The term «high» right upper lobe bronchus was introduced. A classification of this anomaly, based on the specific level of «high» right upper lobe bronchus branching, was developed.
Conclusions. The «high» right upper lobe bronchus should be referred to anomalies of the bronchi branching and should be reflected in endoscopic conclusion. It is advisable to distinguish three degrees of this anatomical anomaly based on the difference in endobronchial patterns. The «high» right upper lobe bronchus branching frequency is 1,015 % according to the primary bronchoscopy data. 

Key words

bronchial branching anomalies, carina level of the trachea bifurcation, «high» right upper lobe bronchus 

Download PDF
References

1. Altyparmakov A. Bronkhoskopiya i bronkhografiya: per. s bolg. [Bronchoscopy and bronchography: translation from Bulgarian]. Moscow: Medgiz, 1961, 127 p.
2. Oho K., Amemiya R. Practical Fiberoptic Bronchoscop. 2nd ed. Tokyo: Igaky-Shoin, 1984, 156 p.
3. Filippov V. P., Chernichenko N. V. Bronkhoskopiya pri zabolevaniyakh legkikh: monografiya [Bronchoscopy at lung diseases: monograph]. Moscow: Binom, 2014, 184 p.
4. Chernichenko N. V. Respiratornaya meditsina: rukovodstvo [Respiratory medicine: guide]. 2nd ed., rev. and suppl. Moscow: Littera, 2017, vol. 1, pp. 302–314.
5. McLaughlin F., Striedre D., Harris G. J. Pediatr. 1985, vol. 106 (5), pp. 751–755.
6. Barat M., Konrad H. R. Amer. J. Otolaryngol. 1987, vol. 8 (2), pp. 118–122.
7. Makarov A. V., Sokur S. P. Ukraïnskiy pul'monologïchniy zhurnal [Ukrainian pulmonological journal]. 2003, no. 2, pp. 72–74.
8. Shteyner M. L. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki [University proceedings. Volga region. Medical sciences]. 2015, no. 2 (34), pp. 28–38.
9. Shteyner M. L. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal [Kazan medical journal]. 2011, vol. XCII, no. 1, pp. 134–136.
10. Lukomskiy G. I., Shulutko M. L., Vinner M. G., Ovchinnikov A. A. Bronkhopul'monologiya [Bronchopulmonology]. Moscow: Meditsina, 1982, 399 p.
11. Kalmin O. V., Kalmina O. A. Annotirovannyy perechen' anomaliy razvitiya organov i chastey tela cheloveka: ucheb.-metod. posobie [Annotated list of human organ and body part development anomalies: teaching aid]. Penza: Izd-vo PGU, 2000, 192 p.
12. Bushmelev V. A., Sterkhova E. V. Detskaya khirurgiya [ Children’s surgery]. 2008, no. 7 (31), pp. 74–80.
13. Zakirov I. I., Safina A. I. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny [Bulletin of modern clinical medicine]. 2014, vol. 7, no. 6, pp. 77–81.
14. Shulutko A. M., Ovchinnikov A. A., Yasnogorskiy O. O., Motus I. Ya. Endoskopicheskaya torakal'naya khirurgiya [Endoscopic thoracic surgery]. Moscow: Meditsina, 2006, 392 p.
15. Mishchenko A. N. Voprosy rekonstruktivnoy i plasticheskoy khirurgii [Issues of reconstructive and plastic surgery]. 2007, no. 3-4, pp. 77–79.
16. Prelovskiy A. V., Zhukov D. V., Nedashkovskiy E. V., Bykov V. P. Vestnik anesteziologii i reanimatologii [Bulletin of anesthesiology and resuscitation]. 2009, vol. 6, no. 5, pp. 30–32.
17. Sistemnyy spravochnik po endoskopii (obshchaya instruktsiya po ekspluatatsii) [Endoscopy systemic handbook]. Moscow: Olympus, 2010, 101 p.

 

Дата создания: 26.03.2019 12:25
Дата обновления: 26.03.2019 13:34